lyhk.net
当前位置:首页 >> 域组词和拼音 >>

域组词和拼音

zao三声 洗澡 xie四声 机械 ni四声 叛逆 jiu三声 玖镜 yu四声 地域

域 yù ①在一定疆界内的地方;疆域:区~│异~│~外│绝~│.②泛指某种范围:境~│音~.

一、域字拼音是yù,只有一个读音,是第四声.二、基本字义域yù在一定疆界内的地方:域外.异域.区域.地域.领域.疆域.三、域字结构是左右结构,偏旁部首是土,总笔画是11画.四、域字的笔顺是横,竖,提,横,竖,横折,横,提

域 【读音】:yù 【字义】:地区,区域,范围 【组词】:地域

洗澡 zao三声 左右结构 先写三点水,在写右边的.除去部首有十三画.机械 xie四声,除去部首有七画.叛逆,ni四声,除去部首有六画.领域,yu四声.除去部首有八画.

知道域字的读音不会可以用部首 查字法,先查土字旁,再查8画.

菱[líng] 菱角、菱形、七菱八落 凌[líng] 冰凌.凌锥.凌辱.凌侮.恃强凌弱.凌云.凌空.凌晨.陵[líng] 山陵.丘陵.陵园.陵墓.陵寝.惑 huò 疑惑.困惑.迷惑.惑乱..蛊惑人心 域 yù 域外.异域.区域.地域.领域.疆域.拙 zhuō 笨拙.弄巧成拙.拙劣.拙作.拙见.拙著.绌[chù] 支绌(款项不够分配).左支右绌.相形见绌(相比之下显得不足).黜 chù 罢黜.废黜.贬黜.黜退.黜斥.黜免.黜逐.

地域,区域,域内,域外,西域著名,名著,著作,著称,著述悄悄,悄然,悄寂,悄声,悄静

跨的拼音:kua(第四声),组词:跨省、跨市、跨越、跨域、跨页、跨洋、跨院

参考答案:2113 婚 hūn(婚姻)(结婚) mín (抚)5261 籍 jí(书籍4102)1653(籍贯) 藉 jiè (枕藉)(慰藉) 域 yù (区域)内(地域) 惑 huò (困惑)(迷惑) 拆 chāi (拆洗)(拆借)容 柝 tuò (金柝)

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lyhk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com