lyhk.net
当前位置:首页 >> 五年级下册分数方程题 >>

五年级下册分数方程题

5/4+3/5=20/37,6/8+5/9=36/47,2/5+4/9=45/38,6/2+4/8=2/9

12x=24 20x=40 5x=35 23x=46 16x=48 5+x=32 34+x=45 27+x=64 14+x=76 53+x=74 12-x=6 75-x=24 56-x=33 75-x=35 23-x=14 3x=60 32x=64 33x=99 25x=100 13x=65 24+x=64 72+x=78 23+x=57 35+x=64 25+x=45 83-x=33 54-x=65 46-x=64 34-x=

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x=1.3 X+8.3=10.7 15x=3 3x-8=16 7(x-2)=2x+3 3x+9=2718(x-2)=270 12x=300-4x 7x+5.3=7.4 3x÷5=4.8 30÷x+25=

(1) 3X-(1/2+1/4)=7/12 3X=7/12+3/4 3X=4/3 X=4/9 (2) 6.6-5X=3/4-4X 6.6-0.75=-4X+5X X=5.85 (3) 1.1X+2.2=5.5-3.3X 1.1X+3.3X=5.5-2.2 4.4X=3.3 X=3/4=4/3 下面的自己算(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X

第一题:x+7/8x=45 即是8/8x+7/8x=45 得15/8x=45 x=24第二题: 3/4-1/3x=2/5 --1/3x=2/5--3/4 -1/3x=--7/20 得x=21/20第三题: x=16*3 得x=48

733x+4=67440 [x=92]718x-5=60307 [x=84]111x+5=2114 [x=19]867x+4=58093 [x=67]452x+1=38873 [x=86]806x+2=59646 [x=74]465x+6=36741 [x=79]694x+1=13881 [x=20]

0.8x=0.12 3x+48=168 3x-x=156 3x+11=5x-5 3.8x=17.48 x÷6.7=19.43 3x+1.5x=135 100-5x=93 x+12.8=30 55-x=32.76 x÷70=4.9 5.6x=78.4 18x+21=48 8x-4x=56 3.6x+2.2x=63.8 2x+24=108(1)2x+8=16 (2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5)6x-8=4 (6)5

9-2x=1 4+5x=9 10-x=8 8x+9=17 9+6x=14 x+9x=4+7 2x+9=17 8-4x=6 6x-7=12 7x-9=8 x-56=1 8-7x=1 x-30=12 6x-21=21 6x-3=6 9x=18 4x-18=13 5x+9=11 6-2x=11 x+4+8=23 7x-12=8 X-5.7=2.15 15 5X-2X=18 3X 0.7=5 3.5*2= 4.2 x 26*1.5= 2x 0.5*

如下图,或去书店买一本方程练习题.6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4X+2=6 X+32=76 3X+6=18 16+8X=40 2X-8=8 4X-3*9=29 8X-3X=105 X-6*5=42 X+5=7 2X+3=10 12X-9X=9 6X+18=48 56X-50X=30 5X=15 78-5X=28 32X-29=3 5X+5=15 89X-9=80 100-20X=20 55X-25X=60 76X-75=1

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lyhk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com