lyhk.net
当前位置:首页 >> 为的读音是什么 >>

为的读音是什么

多音字“为”,拼音:wéi;wèi1、为wéi:多作动词 一、做,行,做事:为人.为难.二、当做,认做:以为.习以为常.三、变成:成为.四、 是:伍佰克为一斤.五、治理,处理:为政.六、被:为天下笑.七、 表示强调:大为恼火.八、

”为“,读作【wéi】或者【wèi】"为"在文言中经常用作动词和介词,也可以用作助词.用作动词,意思是"做".还可作判断词"是"用,这些都属于实词范围;助词,表示反诘或感叹;还有作为虚词使用,比如表示动作、行为的对象,可

为的拼音 wéi1.做,行,做事. 2.当做,认做. 3.变成. 4.是. 5.治理,处理. 6.被. 7.表示强调. 8.助词,表示反诘或感叹. 9.姓.wèi1.替,给. 2.表目的. 3.对,向. 4.帮助,卫护.

为拼音:[wéi,wèi] 来自百度汉语 为_百度汉语 [释义] [wéi]:1.做,行,做事:~人.~时.~难.不~己甚(不做得太过分). 2.当做,认做:以~.认~.习以~常. 3.变成:成~. 4.是:十两~一斤. 5.治理,处理:~政. 6.被:~天下笑. 7.表示强调:大~恼火. 8.助词,表示反诘或感叹:敌未灭,何以家~? 9.姓. [wèi]:1.替,给:~民请命.~虎作伥.~国捐躯. 2.表目的:~了.~何. 3.对,向:不足~外人道. 4.帮助,卫护.

为的读音为5261wéi、wèi.1、读作wéi时:(41021)做.例如:大有可为.(2)充当1653.例如:选他为代表.(3)变成;成.例如:一分为二.(4)是.例如:十寸为一尺.(5)附于某些单音形容词后,构成表示程度、范围的副词.例如:大为高

为的2个 拼音:[wéi,wèi] [ wéi ]1.做,行,做事:~人.~时.~难.不~己甚(不做得太过分).2.当做,认做:以~.认~.习以~常.3.变成:成~.4.是:十两~一斤.5.治理,处理:~政.6.被:~天下笑.7.表示强调:大~恼火.8.助词,表示反诘或感叹:敌未灭,何以家~?9.姓.[ wèi ]1.替,给:~民请命.~虎作伥.~国捐躯.2.表目的:~了.~何.3.对,向:不足~外人道.4.帮助,卫护.

弈秋,通国之善弈者也.使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,唯弈秋之为(wéi)听;一人虽听之,一心以为(wéi)有鸿鹄将至,思援弓缴而射之,虽与之俱学,弗若之矣. 为(wèi)是其智弗若与?曰:非然也.一定要选我哦~~~

为(wei)二声;1,做;行.事在人为.2,成;充当.选他为连长.3,是.北京为首都.4,介词.为人称道.5,助词.跟何相应,表示疑问.何以家为.为(wei)四声;1,介词.给、替.为人民服务.2,表示目的.为实现理想而努力.3,对、向.为君而言.4,因为.为什么要这样.

二声,为之奈何,刘邦说的话.意思是:该怎么办?针对这个意思,为,有作为,付诸行动之意.读第二声

wéi 成为wèi 为何

gpfd.net | zdhh.net | ppcq.net | hbqpy.net | ddng.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lyhk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com