lyhk.net
当前位置:首页 >> 急需巴赫的小步舞曲钢琴版的简谱 >>

急需巴赫的小步舞曲钢琴版的简谱

给你写个巴赫小步舞曲集第一首:原谱翻译.2 (56)(71) |2 5 5 |3 (12)(3#4)|5 5 5 |1 (21)(76)| 7 (17)(65) |#4 (56)(75)(76-|2 (56)(71) |2 5 5 |3 (12))(3#4)|5 5 5 |1 (21)(76)| 7 (17)(65)(6 (76)(5#4)|5- - |7 (56)(75)|6(23)(#42)|5(3#4)(52)|#1(7#1)6|(67)(#12)(3#

搜一下:巴赫的小步舞的简谱~急~!

全谱 5 1234 5 11 6 4567 1 11 4 5432 3 4321 7 1231 3 22 5 1234 5 11 6 4567 1 11 3 5432 3 4321 2 3217 1

http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&ipn=d&word=%E5%B7%B4%E8%B5%AB%E7%9A%84%E5%B0%8F%E6%AD%A5%E8%88%9E

巴赫小步舞曲的简谱 51234511 64567811 4543234321-7123132 51234511 64567811 45432343212321-71 -7是低的xi 8是高的do

51234|511|64567|111|45432|34321|71231|

我有 http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%B0%CD%BA%D5+%D0%A1%B2%BD%CE%E8%C7%FA&in=32403&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=14&rn=1&di=1683887660&ln=72

5 12345 11 6 4567(1) 114 5432 3 4321 <7> 1231 2 <55>5 12345 11 6 4567(1) 114 5432 3 4321 2 321<7> 1(3 12312) 5675(1) 67(1)5 #43#4223#4567 (1) 7 6 7 2 #4 55 1<7>1 6 1<7>1 5 4 3 21<7>12<567>123 4 3 2 351 <7> 1简谱实在简得太厉害,还请见谅.注:()即高八度,<>即低八度.

4 54323 43217 12312-5 12345 1 16 45671 1 14 54323 43212 32171-3 12312 56751 6715#4 3#42 23#45671 7 6 7 2 #4 55 171 6171 543 21712 5671234 3 2 351 7 1在绿色的草地上,鲜艳的花朵在开放,让我们大家一起在这里跳舞歌唱,绿茵

http://blog.sina.com.cn/hechangqupu这个网站有好多谱子!应该有!

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lyhk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com