lyhk.net
当前位置:首页 >> 弗能应也的拼音是什么 >>

弗能应也的拼音是什么

出自【韩非子难一】 【其人弗能应也】【应】的拼音是【yīn】 意思是【那人便答不上话来了.】

弗 [fú] 部首: 弓 部外笔画: 2 总笔画: 5 笔顺读写: 折横折撇竖 基本解释:1. 不:~去.~许.自愧~如.更多字义:(1)象形.甲骨文字形,中间象两根不平直之物,上以绳索束缚之,使之平直.本义:矫枉) (2)同本义.弗,矫也.——

“弗”表否定,相当于现代汉语中的“不能”

ying 四声

拼音:fú 基本字义 ◎ 不:~去.~许.自愧~如详细字义 〈动〉 (1) (象形.甲骨文字形,中间象两根不平直之物,上以绳索束缚之,使之平直.本义:矫枉) (2) 同本义. 弗,矫也.——《说文》.徐灏注:“弗与弼音义同.凡弛弓,则

语出《韩非子难一》的《矛与盾》.意思是:那个人可就回答不出来啦.原文:楚人有鬻盾与矛者,誉之曰:“吾盾之坚,物莫能陷之.”以誉其矛曰:“吾矛之利,于物无不陷也.”或曰:“以子之矛陷子之盾,何如?”其人弗能应也.夫不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立.白话翻译: 有个卖盾和矛的楚国人,夸他的盾说:“我的盾坚固得没有一个东西刺得破啊.”又夸他的矛说:“我的矛锋利得没有一个东西刺不破啊.”有人说:“用您的矛来刺您的盾,会怎么样?”那个人可就回答不出来啦.刺不破的盾和什么东西都刺得破的矛不可能同时存在.

坚不可摧,无坚不摧

神弗福也fu(fu你用拼音打打看不就知道了,我这谷歌输入法和全拼打fo都没有弗)

弗 I fú 1.矫正,纠正. 《说文丨部》:“弗,矫也.” 段玉裁注:“弗之训矫也.今人矫、弗皆作拂,而用弗为不,其误盖亦久矣. 《公羊传》曰:'弗者,不之深也.'固是矫义.凡经传言不者,其文直;言弗者,其文曲……弗与不不可互

弗(非多音字)拼音:fú简体部首:弓解释:不:~去.~许.自愧~如.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.lyhk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com